Wetgeving, richtlijnen en kwaliteitscriteria gezinshuizen

De juridische context rondom het kind lijkt voor velen te bestaan uit een wirwar van verdragen, wetten, regeling, besluiten en uitspraken. In dit artikel leggen we kort en bondig uit hoe enkele van deze instrumenten zich tot elkaar verhouden en in elkaar grijpen.  In begin jaren negentig ratificeerde Nederland het Internationaal Verdrag voor de Rechten van […]

Traumasensitief werken

Sommige kinderen en jongeren die in gezinshuizen wonen, hebben in hun jonge leeftijd al te maken (gehad) met verschillende vormen van tegenspoed, zoals mishandeling, verwaarlozing, en uithuisplaatsing. Deze ervaringen kunnen de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren beïnvloeden, zoals de ontwikkeling van emotionele vaardigheden, cognitieve processen en het vermogen om te komen tot een positief […]

Onderwijs

Het volgen van onderwijs is voor kinderen en jongeren in gezinshuizen van groot belang. Niet alleen is het volgen van onderwijs een recht (artikel 28 van het kinderrechtenverdrag), onderwijs vormt ook de basis voor verdere ontwikkeling. Het is van belang dat docenten in de klas een omgeving creëren waar ieder kind zich veilig voelt – […]

Ondernemerschap

Als gezinshuisouder kun je in loondienst aan het werk zijn of als zelfstandig ondernemer (als franchisenemer, vrijgevestigd, als onderaannemer of een combinatie van deze vormen). Wanneer je als zelfstandig ondernemer aan de slag bent, vormt ondernemerschap een belangrijk onderdeel van jouw werk. Dit betekent in de praktijk vaak het samenwerken met een of meerdere zorgaanbieders, […]

Logeren, weekend en vakantie

Nachtje en/of weekendje logeren? Soms gaan kinderen en jongeren die wonen in gezinshuizen een nachtje of een weekend uit logeren. Voor hen is het natuurlijk het fijnst wanneer zij kunnen logeren bij hun eigen familie of bij het netwerk van het gezinshuis. Wanneer dit niet kan, zijn er verschillende mensen (en/of organisaties) die logeermogelijkheden aanbieden. […]

In onze regio’s

In Noord-Nederland (Groningen en Drenthe) zijn er verschillende organisaties actief op het gebied van jeugdhulp, opvoedhulp en jeugd-geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Een aantal sites hebben geprobeerd om in kaart te brengen wat er allemaal voor een initiatieven zijn op dit gebied in de regio. Hieronder bespreken we een aantal van deze initiatieven. Sociale Kaart Groningen De […]

Eten & Drinken

Voor gezinshuisouders is het soms een hele kunst: wat lekkers op tafel zetten voor meerdere magen. Hieronder gaan we in op een aantal foodblogs, recepten en tips voor (grotere) gezinnen! #PleegzorgPowerFood Een mooi initiatief van Pleegzorg Vlaanderen: zij vroegen aan kinderen die wonen in pleeggezinnen wat hun hun favoriete pleegzorgPowerFood is. Het resultaat is te […]

Cultureel en diversiteit sensitief werken

In gezinshuizen wonen kinderen en jongeren met diverse achtergronden en ervaringen. Een deel van deze kinderen en jongeren heeft een meervoudige/bi-culturele achtergrond en zijn kinderen en jongeren van kleur. Tijdens het opgroeien kunnen kinderen en jongeren van kleur vaak meerdere uiteenlopende negatieve ervaringen meemaken zoals uitsluiting, vooroordelen, racisme en discriminatie. Helaas krijgen kinderen en jongeren […]

Bibliotheek Cornerstones

Cornerstones heeft meerdere spellen, methodieken en boeken in haar bezit die ons helpen bij ons werk. Wil je iets lenen, meer weten over een bepaalde methodiek of gewoon een keertje komen kletsen over wat we van elkaar kunnen leren, neem dan gerust contact op! De Secure Base methodiek Cornerstones is getraind in de UK door […]

Besluitvorming

Binnen gezinshuizen worden dagelijks beslissingen genomen die invloed hebben op het leven van kinderen en jongeren. Sommige van deze beslissingen gaan over de ‘alledaagse’ zaken in het gezinshuis (zoals eten, slapen, regels en routine, etc.), terwijl andere beslissingen meer gaan over hoe het met de jeugdige gaat – nu en in de toekomst (bijv. over […]