Onderwijs

Kennisbank item: Onderwijs

Het volgen van onderwijs is voor kinderen en jongeren in gezinshuizen van groot belang. Niet alleen is het volgen van onderwijs een recht (artikel 28 van het kinderrechtenverdrag), onderwijs vormt ook de basis voor verdere ontwikkeling.

Het is van belang dat docenten in de klas een omgeving creëren waar ieder kind zich veilig voelt – ook kinderen die in hun leven al voor verschillende uitdagingen hebben gestaan. Hieronder gaan we in op een aantal projecten die nader ingaan op het thema onderwijs en jeugdhulpverlening.

Secure Base in scholen

Het Secure Base model is ook verder doorontwikkeld voor het gebruik binnen de schoolcontext (zie figuur 1). Binnen de schoolcontext bevordert het Secure Base model het vertrouwen van kinderen en vergroot hun mogelijkheid om voldoening te vinden in onderwijs en leren. Het materiaal voor training binnen scholen is allemaal te vinden op de website van Secure Base (o.a. ppt, trainingssessie voor scholen, het model in de praktijk brengen en follow-up).

Figuur 1. Het Secure Base model voor de schoolcontext

Brighter Future

Het Brighter Future project is een Erasmus+ project waarbij verschillende landen samenwerken om tools te ontwikkelen voor scholen. Scholen kunnen deze tools gebruiken in de klas om een sensitieve en veilige omgeving te creëren voor kinderen die te maken hebben gehad met eerdere aversieve ervaringen. Een van de tools die het project heeft ontwikkeld is een handboek voor docenten over het thema kinderen in de zorg en adoptie. Het handboek is vertaald in verschillende talen, waaronder het Nederlands.