Traumasensitief werken

Kennisbank item: Traumasensitief werken

Sommige kinderen en jongeren die in gezinshuizen wonen, hebben in hun jonge leeftijd al te maken (gehad) met verschillende vormen van tegenspoed, zoals mishandeling, verwaarlozing, en uithuisplaatsing. Deze ervaringen kunnen de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren beïnvloeden, zoals de ontwikkeling van emotionele vaardigheden, cognitieve processen en het vermogen om te komen tot een positief zelfbeeld. Het is essentieel dat gezinshuisprofessionals zich bewust zijn van hoe vroege negatieve ervaringen het menselijk functioneren kunnen beïnvloeden. Bovendien biedt kennis van de gevolgen van vroege negatieve ervaringen handvatten om op een sensitieve manier op het gedrag van kinderen en jongeren te reageren. Hoewel deze ervaringen uit het verleden het leren, denken en reageren van kinderen en jongeren deels kan beïnvloeden, zijn deze ervaringen niet bepalend voor hun toekomst. Zie bijvoorbeeld ook de kennisbank item ‘Hechting en Veerkracht’.