Hechting en veerkracht

Kennisbank item: Hechting en veerkracht

Hechting en veerkracht zijn belangrijke thema’s in het leven van kinderen en jongeren die wonen in gezinshuizen. Voor kinderen in gezinshuizen is hechting niet altijd vanzelfsprekend geweest. Soms hebben zij op meerdere plekken gewoond en hebben zij wisselingen meegemaakt in voor hun belangrijke hechtingsfiguren. Daarom is aandacht hebben voor herstel en het bieden van een veilige basis zo van belang voor kinderen in gezinshuizen. Gezinshuisouders spelen daarbij een belangrijke rol om kinderen deze veilige basis te bieden. Ook kijken zij samen met de jeugdige naar wie nog meer belangrijke personen zijn in het leven van de jeugdige. Binnen het werkveld van gezinshuizen zijn een aantal belangrijke documenten, methodes en richtlijnen in omloop. Hieronder bespreken we een aantal van deze documenten en materialen. Daarnaast werken we aan een overzichtelijke factsheet met recente informatie over dit thema (meer hierover volgt spoedig).

Raising the Village en Secure Base Model

Binnen het Raising the Village Framework (Vincent, 2020) staat hechting en veerkracht centraal door middel van het Secure Base Model (Schofield & Beek, 2005). In deze korte video legt professor Gillian Schofield uit wat het Secure Base Model is en hoe het model tot stand is gekomen:

Het veilige basis model laat de processen zien binnen het professionele opvoeden van kinderen die te maken hebben gehad met mishandeling, verwaarlozing, afzondering of verlies. Veel kinderen hebben baat bij een veilige basis en tonen veerkracht in het omgaan met moeilijke omstandigheden. Het model laat zien dat elk moment binnen het (professionele) gezinsleven, de mogelijkheid heeft om een herstellende werking te hebben op het kind. Dus dagelijkse bezigheden zoals opstaan, eten, spelen en/of naar bed gaan, kunnen een therapeutische betekenis hebben voor het kind. De veilige basis van kinderen bepaalt mede hoe vrij zij zich voelen om te verkennen, te spelen en te leren.

Het Secure Base Model bestaat uit 5 hoofddomeinen, te weten: beschikbaarheid, sensitiviteit, acceptatie, samenwerking en onderdeel zijn van een familie (zie figuur 1).

Figuur 1. Secure Base Model (Schofield & Beek, 2005).

Cornerstones heeft in samenwerking met de University of East Anglia (Schofield and Beek) de materialen van de Secure Base methodiek nader uitgewerkt voor de Nederlandse jeugdhulp. Wil je meer informatie over deze methode, of een training volgen over Secure Base? Neem dan contact met ons op!

Augeo Foundation: Veerkracht en veerkracht versterken

De Augeo Foundation heeft een interactieve animatie ontwikkeld over het thema veerkracht. In de animatie laten zij zien wat veerkracht is, welke hulpbronnen veerkracht helpen versterken en hoe deze bronnen met elkaar samenhangen. Via deze link kom je bij de animatie van Augeo.

Daarnaast heeft Augeo meerdere magazines, publicaties en cursussen ontwikkeld over het thema veerkracht en steun (klik hier).

The Mental box en the Able box

In een van de Augeo magazine’s komt Naomi VanDamme (Klinisch psycholoog en GZ-psycholoog) aan het woord. Zij vertelt hierin over het thema trauma en veerkracht bij kinderen en jongeren. Onder nieuwberichten hebben we al eens eerder geschreven over the ‘mental box‘ – een website voor professionals waar zij professionele tools vinden voor het versterken van veerkracht en psychisch welbevinden bij kinderen. Ook de ‘able box’ kan inspiratie bieden. Deze website geeft meer inzicht in het thema welbevinden en veerkracht voor ouders en opvoeders.

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming: Problematische gehechtheid

De Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming hebben tevens een richtlijn ‘problematische gehechtheid’ uitgewerkt. Deze richtlijn biedt handvatten voor de signalering, diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheidsrelaties – ook voor kinderen en jongeren binnen de context van gezinshuizen. Problematische gehechtheidsrelaties kunnen vergaande invloed hebben op de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren. Door aandacht te hebben voor herstel en veerkracht binnen deze richtlijn, kan de richtlijn tegemoet komen aan de vragen die mogelijk spelen in het leven van kinderen die wonen in gezinshuizen.

Zie voor meer info over de richtlijn ‘problematische gehechtheidsrelaties’, deze link.

Zie voor de werkkaarten over de richtlijn ‘problematische gehechtheidsrelaties’, deze link.

Zie voor informatie voor ouders over de richtlijn ‘problematische gehechteidsrelaties’, deze link.

het Nederlands Jeugdinstituut (NJi): hechting en hechtingsproblemen

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft over tal van onderwerpen informatie verzameld en overzichtelijk gebundeld voor jongeren, ouders en professionals. Zo ook over het thema hechting en hechtingsproblemen. Wil je meer lezen over het thema hechting en wat werkt bij hechtingsproblemen, kijk dan op deze link.