Cultureel en diversiteit sensitief werken

Kennisbank item: Cultureel en diversiteit sensitief werken

In gezinshuizen wonen kinderen en jongeren met diverse achtergronden en ervaringen. Een deel van deze kinderen en jongeren heeft een meervoudige/bi-culturele achtergrond en zijn kinderen en jongeren van kleur. Tijdens het opgroeien kunnen kinderen en jongeren van kleur vaak meerdere uiteenlopende negatieve ervaringen meemaken zoals uitsluiting, vooroordelen, racisme en discriminatie. Helaas krijgen kinderen en jongeren (en hun netwerk) die in gezinshuizen wonen hier ook mee te maken.

Deskundigheidsbevordering, een stevig diversiteitsbeleid en bewustwording van gezinhuisprofessionals rondom thema’s als diversiteit en culturele sensitiviteit is dan ook enorm van belang. Hieronder gaan we nader in op hoe je als organisatie, en als gezinshuisprofessional in het bijzonder, aandacht kan hebben voor deze belangrijke thema’s. Dit overzicht is tot stand gekomen met behulp van Marjolijn Distelbrink (Senior Onderzoeker bij het Verwey Jonker Instituut), waarvoor veel dank!

  • Ga na wat jouw eigen achtergrond, waarden en normen zijn en hoe dit doorvoert in hoe jij naar deze thema’s kijkt. Een mooie oefening om alleen, met een jeugdige of samen met andere volwassenen te doen is de oefening ‘de Levensboom’. Door middel van deze oefening ga je tekenderwijs in gesprek over jouw ‘wortels’ (waar je bent opgegroeid en wat je hebt meegekregen), jouw ‘stam’ (wat is jouw kracht, wat zijn eventuele tegenslagen en hoe ben je geworden wie je bent), en over jouw ‘bladeren’ (wat heb je bereikt en wat wil je anderen meegeven).
  • Voer het gesprek met kinderen, jongeren en hun netwerk over thema’s als uitsluiting, discriminatie en racisme en probeer daarbij aan te sluiten bij hun leefwereld en ervaringen. Kijk ook hoe jongeren vormgeven aan hun meervoudige identiteit en welke steunfiguren voor hen belangrijk hierin zijn.
  • Volg of organiseer meerdere (verdiepende) trainingen. Bijvoorbeeld de teambijeenkomst ‘waardenopvoeding in diversiteit’ ontwikkeld door KIS (Kennisplatform Inclusief Samenleven) is hierin zeer bruikbaar. In deze training komen thema’s als discriminatie, negatieve beeldvorming, religie en schaamte voorbij. Je kan deze training gratis downloaden en het pakket omvat een leidraad voor de gespreksleider en een powerpoint presentatie. In intervisie en/of werkbesprekingen, kan het thema vervolgens terugkomen.
  • Kijk hoe je in het materiaal dat je in huis hebt of waar je binnen jouw organisatie mee werkt, aandacht hebt voor kinderen en jongeren met diverse achtergronden. Voor jonge kinderen heb je bijvoorbeeld poppen van kleur en kleurpotloden in alle huidskleuren. Ook zijn er meerdere kinderboeken en jeugdboeken die aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren.
  • Als organisatie is het belangrijk om een stevig diversiteitsbeleid te voeren (o.a. in werving & selectie, organisatiecultuur en het hebben van een inclusief beleid), waarbij het onderwerp ingebed is binnen bestaande werkprocessen en structuren. Een hulpmiddel hiervoor kan de charter diversiteit zijn en de audit diversiteit van KIS.