Ondernemerschap

Kennisbank item: Ondernemerschap

Als gezinshuisouder kun je in loondienst aan het werk zijn of als zelfstandig ondernemer (als franchisenemer, vrijgevestigd, als onderaannemer of een combinatie van deze vormen). Wanneer je als zelfstandig ondernemer aan de slag bent, vormt ondernemerschap een belangrijk onderdeel van jouw werk. Dit betekent in de praktijk vaak het samenwerken met een of meerdere zorgaanbieders, gemeenten en andere samenwerkingspartners. Eveneens betekent dit zorgen voor een gezinshuis waar kwaliteit, veiligheid en toezicht geborgd is.

Hoewel voor gezinshuisouders de focus natuurlijk ligt op het creëren van een fijne en veilige plek voor kinderen en jongeren, is daarnaast het zorgdragen voor een gezonde financiële situatie van belang. Een gezonde financiële situatie zorgt er namelijk voor dat continuïteit van het gezinshuis gewaarborgd blijft. Omdat het ondernemerschap voor veel gezinshuisouders niet de eerste prioriteit heeft, hebben we een aantal zaken op een rijtje waar je als gezinshuisouder rekening mee dient te houden in het ondernemerschap. Mocht je meer informatie willen of een keer vrijblijvend in gesprek willen gaan met een van onze gezinshuis-ouders over ondernemerschap, neem gerust contact op!

Voor de start van jouw gezinshuis:

 • Denk allereerst goed na waarom je graag een gezinshuis wilt starten en of jouw idee van een gezinshuis past bij de landelijke kwaliteitscriteria (zie voor meer info kwaliteitscriteria gezinshuizen). Ook kan het helpend zijn om duidelijk te hebben wie je bent als gezinshuisouder en welke kernwaarden jij in jouw gezinshuis wilt uitdragen. Kortom, wat zijn jouw missie, visie en kernwaarden? Daarnaast is het goed om te bedenken of je met jouw gezinshuis je ergens in wilt specialiseren: heb je bijvoorbeeld veel affiniteit met jongeren? Dit kan je allemaal opnemen in jouw ondernemingsplan.
 • Denk ook na over welke ondernemingsvorm je wilt zijn en welke partners er in de regio en landelijk zijn waar jij graag mee wilt samenwerken (bij. jeugdhulp-aanbieders, gemeenten, wijkteams, huisartsen, jeugdbescherming-organisaties, belangenorganisaties en beroepsverenigingen). Mocht je willen samenwerken met een franchise organisatie of een zorgaanbieder, is het verstandig om meerdere gesprekken te voeren met deze organisatie om duidelijk te krijgen of jouw manier van werken past bij deze organisatie.

Bij het starten van een gezinshuis:

 • Als zelfstandig ondernemer, ben je als gezinshuisouder een zelfstandig bedrijf waardoor je een KvK registratie dient aan te gaan.
 • Voor sommige gezinshuisouders zal het oprichten van een gezinshuis betekenen dat het huis waar je voorheen in woonde, niet langer geschikt is (bijv. te klein is). Dit betekent dat er een hypotheek of bedrijfslening gerealiseerd dient te worden. Wanneer je een gezinshuis wilt starten en daarbij een woning wilt aanschaffen, dient een bepaald bedrag uit eigen middelen te worden opgebracht. Vaak is het bedrag dat iemand privé kan lenen voor een woning onvoldoende, waardoor een woning zakelijk wordt aangekocht.
 • Vaak is het belangrijk om de volgende documenten in jou bezit te hebben bij het starten van een gezinshuis: jouw CV, diploma’s en (SKJ)-registratie, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van iedereen (18 jaar en ouder) die in het gezinshuis een actieve rol gaat spelen, een ondernemingsplan, en eventueel aanvullende methodieken/protocollen.
 • Ook is het belangrijk om na te denken hoe je binnen jouw gezinshuis de kwaliteit wilt waarborgen, zodat kinderen en jongeren er gezond en veilig kunnen wonen (bijv. door kwaliteitskeurmerken). Ook is het verstandig om na te denken hoe je omgaat met persoonlijke privacy van jeugdigen (ook data privacy), hoe je brandveiligheid en BHV garandeert, zorgdraagt voor een hygiënische omgeving, hoe je omgaat met thema’s als drugs, alcohol en medicatie, en wat je doet met eventuele incidenten, calamiteiten en klachten.
 • Bij plaatsing van een kind of jongere in een gezinshuis is er altijd sprake van een zorgovereenkomst tussen het kind of jongeren (en/of diens wettelijk vertegenwoordiger) en de zorgorganisatie. Bij gezinshuizen in loondienst en onderaannemerschap is de zorgaanbieder met welke de de zorgovereenkomst is gesloten, eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgovereenkomst en de kwaliteit van- en de verantwoording over de geleverde zorg” (kwaliteitscriteria gezinshuizen, p. 34). In het geval van vrijgevestigde gezinshuizen is dit de gemeente of het zorgkantoor.
 • Wanneer je ervoor kiest om als onderaannemer aan de slag te gaan, dan teken je vaak een raamovereenkomst met deze zorgaanbieder. Binnen deze raamovereenkomst staan de algemene kaders van de samenwerking opgenomen.
 • Qua financiën is het belangrijk om voldoende financiële middelen te waarborgen. Welke middelen heb je vanuit jouw eigen privévermogen te besteden en welke middelen verwacht je uit jouw onderneming te ontvangen? Het is belangrijk om na te denken over momenten van eventuele onderbezetting, onverwachte extra kosten, verzekeringen en pensioen.

Tijdens het zijn van een gezinshuis:

 • Wanneer je eenmaal gezinshuisouder bent, spelen er natuurlijk uiteenlopende zaken op het gebied van ondernemerschap. Wat we vaak terughoren is dat gezinshuisouders vooral zoekende zijn in hoe ze ‘het zijn van een bedrijf’ (ondernemerschap) moeten balanceren met het zorgen voor een of meerdere kinderen. Hoewel het belang van het kind altijd voorop gesteld dienen te worden, kan het in de praktijk soms voor best wat uitdagingen zorgen. Ook horen we de vraag vaak terug hoe je voor een gezonde onderneming kunt zorgen, in een continu veranderend zorglandschap met wisselende samenwerkingspartners? We merken dat gezinshuisouders het vaak fijn vinden om met andere gezinshuisouders te spreken hoe zij met deze uitdagingen aangaan. Een van de manieren om in contact te komen met andere gezinshuisouders is via het online platform van present24x7 (zie link).
 • Of je nu als onderaannemer aan de slag bent of als vrijgevestigd gezinshuis, belangrijk is om een kwaliteitsmanagementsysteem te hebben. Veel zorgaanbieders stellen als eis om een jaarlijkse kwaliteitscontrole uit te voeren, waarbij je als gezinshuis aan kwaliteitseisen dient te voldoen. Ook dien je als gezinshuis je jaarlijks te verantwoorden hoe toezicht, bestuur en transparantie gegarandeerd worden (zie verder: kwaliteitscriteria gezinshuizen).
 • Wanneer je als gezinshuis de samenwerking aangaat met jeugdhulpaanbieders is het belangrijk om met elkaar een verantwoordelijkheidsverdeling af te spreken, hoe je factureert en wanneer, en welke vergoeding je ontvangt en op welke wijze. Als gezinshuis ben je vrijgesteld van BTW, waardoor je geen BTW hoeft te rekenen over jouw facturen.
 • Als gezinshuisouder is het eveneens belangrijk om verantwoording af te kunnen leggen hoe je zorggelden besteedt.
 • Tot slot: heb je al jouw bedrijfsverzekeringen afgesloten? Je wilt natuurlijk geen risico lopen, dus goed om na te denken welke verrekeningen allemaal nodig zijn bij het hebben van een gezinshuis.