In onze regio’s

Kennisbank item: In onze regio’s

In Noord-Nederland (Groningen en Drenthe) zijn er verschillende organisaties actief op het gebied van jeugdhulp, opvoedhulp en jeugd-geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Een aantal sites hebben geprobeerd om in kaart te brengen wat er allemaal voor een initiatieven zijn op dit gebied in de regio. Hieronder bespreken we een aantal van deze initiatieven.

Sociale Kaart Groningen

De website sociale kaart Groningen heeft een groot overzicht van het aantal voorzieningen en aanbieders in de provincie Groningen opgenomen die zich bezig houden met het thema ouderschap, geldzaken, sport, sociale contacten, wonen, vrijwilligerswerk, gezondheid, vrije tijd en/of vervoer. Je kan op de website verschillende filters instellen, waaronder de gemeente waarbinnen je op zoek bent. Professionals kunnen daarnaast inloggen en bijvoorbeeld beschikbare plekken, andere professionals of gecontracteerde aanbieders WMBO, jeugd en beschermd wonen vinden.

Jeugdhulp Groningen

De website jeugdhulpgroningen.nl is een site voor de regionale inkooporganisatie Groninger Gemeenten. De website heeft informatie over bijvoorbeeld de verschillende vormen van jeugdhulp en de producten die erbij horen (o.a. ambulant, dagbesteding, intensief ambulant, jeugdbescherming en jeugdreclassering, JeugdhulpPlus, klinisch verblijf, logeren en respijtzorg en specifieke doelgroepen). Wanneer je op een vorm van jeugdhulp klikt, kom je automatisch bij een uitleg over dat product en vind je een overzicht van alle aanbieders bij dat product. Ook biedt de website een overzicht van alle jeugdhulpaanbieders die door de RIGG gecontracteerd zijn.

Screenshot van de website jeugdhulpgroningen.nl

Envedder

Envedder is niet alleen een website, maar een beweging van alle initiatieven en activiteiten die gezamenlijk bij willen dragen aan de jeugd in Drenthe. Envedder wordt georganiseerd door de jeugdhulpregio Drenthe, vanuit het Transformatieplan en het bestuurlijk Transformatie akkoord. Op de website van Envedder staan verschillende aandachtsgebieden van de beweging nader uitgewerkt, zoals de Drenthse jeugdacademie, de zorgmakelaar, en regie op drie.

Screenshot van de website van Envedder