18+/18-

Wanneer jongeren 18 jaar worden in een gezinshuis, krijgen zij te maken met een overgang naar volwassenheid. Het bereiken van de leeftijd van 18 jaar kan voor jongeren in gezinshuizen een grote verandering betekenen op verschillende leefgebieden zoals werk, studie, financiën en woonplek. Als gezinshuisprofessionals kun je onderzoeken of een jongere bij het bereiken van […]

Opleidingen en trainingen

Als gezinshuisprofessional ben je steeds vaker verplicht om je te registeren bij het SKJ, de NVO en/of de NIP. Bijvoorbeeld wanneer je werkt op HBO-niveau of hoger en je werkzaamheden verricht in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Zo’n registratie bij SKJ, NVO en/of NIP […]

Hechting en veerkracht

Hechting en veerkracht zijn belangrijke thema’s in het leven van kinderen en jongeren die wonen in gezinshuizen. Voor kinderen in gezinshuizen is hechting niet altijd vanzelfsprekend geweest. Soms hebben zij op meerdere plekken gewoond en hebben zij wisselingen meegemaakt in voor hun belangrijke hechtingsfiguren. Daarom is aandacht hebben voor herstel en het bieden van een […]

Seksuele oriëntatie en gender identiteit

LHBTQIA+ jeugdigen in de jeugdhulpverlening kunnen soms te maken krijgen met stressvolle gebeurtenissen (zoals discriminatie, stigma, een gebrek aan toegespitste hulp). Het is van belang dat de omgeving waarin zij wonen een fijne plek is en waar zij zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn. Ook is het belangrijk dat de veerkracht van de […]

Participatie en ervaringsdeskundigheid

Kinderen hebben het recht om mee te doen in alle beslissingen die hen aangaan. Dit betekent dat wij naar hen luisteren, hen meenemen in de beslissingen die hen aangaan en hen zien als gelijkwaardige (gespreks)partners. Dit betekent ook het creëren van echte ruimte: ruimte voor hun verhaal, hun visie en hun invloed. Door de jaren […]