Seksuele oriëntatie en gender identiteit

Kennisbank item: Seksuele oriëntatie en gender identiteit

LHBTQIA+ jeugdigen in de jeugdhulpverlening kunnen soms te maken krijgen met stressvolle gebeurtenissen (zoals discriminatie, stigma, een gebrek aan toegespitste hulp). Het is van belang dat de omgeving waarin zij wonen een fijne plek is en waar zij zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn. Ook is het belangrijk dat de veerkracht van de jeugdige centraal staat. 

Op deze pagina vind je een factsheet (de factsheet volgt gauw!) met meer informatie over het thema ‘seksuele oriëntatie en gender identiteit’. Ook vind je meer informatie over een aantal organisaties en belangengroepen die actief zijn in het veld.

Daarnaast heeft Cornerstones een aantal materialen in huis, waar jongeren en hun omgeving meer kunnen lezen over het thema ‘seksuele oriëntatie en gender identiteit’. Wil je een van deze materialen gebruiken? Neem dan contact met ons op! Bij de ‘Bibliotheek Cornerstones’ vind je alle materialen op een rij.

Iedereen is anders (klik hier)

Op deze website vind je veel informatie over de thema’s seksualiteit, seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Ook vind je hier een overzicht van de organisaties die er speciaal zijn voor LHBTQIA+ jongeren. 

Genderpraatjes (klik hier)

Een website speciaal opgericht door TNN, Transvisie en het Ministerie van VWS. De website is tevens een jongerenlijn voor steun en vragen over gender.

Jong & out (klik hier)

Een (online) community voor LGBTQIA jongeren tot en met 18 jaar. 

Switchboard (klik hier) 

De organisatie Switchboard beantwoord (anoniem) vragen over seksualiteit en genderidentiteit.

Transgenderinfo Nederland (klik hier)
Deze online training ‘Jong en Transgender’ is speciaal ontwikkeld voor professionals. In de training leer je hoe je gender-vraagstukken bij kinderen en jongeren vroeg kunt signaleren en bespreekbaar kunt maken (leeftijd 2 tot 18 jaar).

Transgender Netwerk Nederland (klik hier) 

Voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving. 

Transvisie (klik hier)

Transvisie richt zich op mensen met vragen rondom hun genderidentiteit en op hun netwerk.

Genderteams (klik hier)

Er zijn verschillende genderteams in Nederland. Transvisie heeft een duidelijk overzicht opgesteld van de verschillende genderteams.

Sense (klik hier)

Sense heeft informatie voor jongeren over het thema seksuele oriëntatie. Daarnaast is er een podcast over seksuele diversiteit.

Expreszo (klik hier)

Een online queer magazine voor en door LHBTQIA+ jongeren.

The Box (klik hier)

The Box (COC Groningen/Drenthe) organiseert gratis meetings voor LHTBQIA+ jongeren in Groningen en Drenthe.

GSA Netwerk (klik hier)

De website met informatie over gender en sexuality alliances (GSA) op scholen.

Queer Stories (klik hier)

Queer Stories maakt onderdeel uit van Live Your Story. De voorstelling is een vervolg en een verdieping van de eerdere voorstelling ‘homonologen’.

113 zelfmoordpreventie (klik hier)

Wanneer je echt hulp zoekt, of het leven niet meer ziet zitten, dan kun je (anoniem) contact opnemen met 113 zelfmoordpreventie.

Zonder Stempel (klik hier)

Zonder Stempel is een website van en voor LHTBQIA+’ers met een verstandelijke beperking.

AutiRoze (klik hier)

Een website van, voor en door LHBTQIA+’ers met Autisme.