Participatie en ervaringsdeskundigheid

Kennisbank item: Participatie en ervaringsdeskundigheid

Kinderen hebben het recht om mee te doen in alle beslissingen die hen aangaan. Dit betekent dat wij naar hen luisteren, hen meenemen in de beslissingen die hen aangaan en hen zien als gelijkwaardige (gespreks)partners. Dit betekent ook het creëren van echte ruimte: ruimte voor hun verhaal, hun visie en hun invloed.

Door de jaren heen zien we een toegenomen aandacht voor de participatie van kinderen en jongeren in beslissingen binnen de jeugdsector. Zowel internationaal als nationaal is er een beweging gaande waarbij we kennis en ervaringen van kinderen en jongeren steeds meer gaan erkennen als basis voor ons handelen binnen de jeugdhulp. Deze beweging sluit aan bij ons ‘Raising the Village’ framework.

Op deze pagina vind je een factsheet met meer informatie over het thema ‘participatie en ervaringsdeskundigheid’, ook vind je meer informatie over een aantal organisaties en belangengroepen die actief zijn in het veld.

Overzicht van ervaringsdeskundigheid en initiatieven in Noord-Nederland

Jeugd Expertisecentrum Noord-Nederland (JENN) heeft een overzicht gemaakt van een aantal initiatieven op het gebied ervaringsdeskundigheid in Noord-Nederland. Dit overzicht vind je hier. Daarnaast heeft de Hanze Hogeschool in Groningen een innovatiewerkplaats ervaringsdeskundigheid opgericht. Meer info over deze innovatiewerkplaats vind je hier.


Organisaties en belangengroepen
Zeer recent is in Nederland Generation YouthCare opgericht, een samenwerkingsverband van organisaties voor en door jongeren met ervaring in de jeugdzorg (bestaande uit: ExpEx, Jongwijs, JWB, NJR). Een van de speerpunten van Generation YouthCare is om aandacht te hebben voor duurzame medezeggenschap, participatie en ervaringskennis binnen de jeugdhulp.

ExpEx is al jaren actief binnen de jeugdhulp. ExpEx zijn Experienced Experts, een groep van getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp. ExpEx zetten zich in als maatje van andere jongeren, zijn adviseur van instellingen en overheden of geven trainingen over dit onderwerp. In Noord Nederland is ExpEx in Friesland actief. Meer weten? Check deze link.

Jongwijs is speciaal opgericht voor jongeren (14-25 jaar) met ervaring in een pleeggezin of gezinshuis. Jongwijs organiseert diverse ontmoetingen en activiteiten voor jongeren. Daarnaast
willen zij de stem laten horen van jongeren. Meer weten? Check deze link.

JeugdWelzijnsBeraad (JWB) is een uitwisseling tussen jongerenraden van jeugdzorgorganisaties in Nederland. JWB wil graag een plek creëren waar jongeren informatie kunnen krijgen en ervaringen kunnen uitwisselen over jongerenraden, en tevens is JWB een adviesorgaan voor zowel provinciale en landelijke politiek. Meer weten? Check deze link.

Stichting Het Vergeten Kind heeft tevens een Jongerenraad, ’the Unforgettables’ genaamd. Deze groep jongeren komt jaarlijks bijeen. Tijdens de weekenden dat ’the Unforgettables’ bij elkaar komen, krijgen zij trainingen, kunnen zij workshops volgen en gaan zij met elkaar in gesprek. Meer weten? Check deze link.

Het Nederlands Jeugdinsituut (NJi) heeft daarnaast op haar website een hele sectie ingericht over ervaringskennis en participatie. Naast informatie over ‘ervaringskennis en participatie’, bevat deze site ook praktische informatie voor jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers. Voor meer informatie, check deze link.

Zeer recent (2021) is er een publicatie verschenen van ExpEx, Stichting Alexander en het NJi, waarbij jongeren aan het woord zijn over ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp. Zie voor meer informatie: deze link.

Alle links op een rijtje

Generation Youthcare

ExpEx

Jongwijs

Jeugdwelzijnsberaad

The Unforgettables

De pagina over ervaringskennis en participatie van het NJi.

Link naar rapport ‘Gelijkwaardig, eigen en wijs‘ door ExpEx, Stichting Alexander en het NJi.