Opleidingen en trainingen

Kennisbank item: Opleidingen en trainingen

Als gezinshuisprofessional ben je steeds vaker verplicht om je te registeren bij het SKJ, de NVO en/of de NIP. Bijvoorbeeld wanneer je werkt op HBO-niveau of hoger en je werkzaamheden verricht in het jeugddomein die volgens de norm verantwoorde werktoedeling om de inzet van een geregistreerde professional vragen. Zo’n registratie bij SKJ, NVO en/of NIP toont aan dat je voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Dit betekent dat je gedurende een bepaalde periode opleidingen en trainingen volgt, waarbij je jezelf ontwikkelt volgens de professionele waarden van jouw beroepsgroep.

Het is dus enorm van belang om jezelf als gezinshuisprofessional blijvend te ontwikkelen. Dit ontwikkelen kan op tal van manieren. Hieronder gaan we allereerst in op de verschillende herregistratie-eisen die gesteld worden aan SKJ, NVO en/of NIP en welke doorwerking dit heeft op te volgen opleidingen en trainingen. Ook gaan we in op welke opleidingsmogelijkheden er zijn zowel landelijk en in de regio. Mocht je nog meer willen weten? Kijk ook eens onder ‘Trainingen en ontmoetingen‘ voor een actueel overzicht van zowel landelijke en regionale trainingen.

Registratie-eisen ten aanzien van opleiding en trainingen

  • Het SKJ stelt de volgende eisen t.a.v. ‘deskundigheidsbevordering’ voor jeugd- en gezinsprofessionals: In 5 jaar tijd dien je 60 punten (60 uur) in de categorie ‘deskundigheidsbevordering’ te behalen. Het SKJ verwacht dat je deze 60 uur zoveel mogelijk over 5 jaar verdeelt. Daarnaast dien je zowel punten te behalen voor ‘formeel leren’ (40 uur/punten) en ‘informeel leren’ (20 uur/punten). Naast deze 60 punten (60 uur) deskundigheidsbevordering dien je 60 punten (60 uur) reflectie te volgen en 3368 uur werkervaring te hebben. Zie voor meer informatie het registratiereglement voor jeugd- en gezinsprofessionals.
  • De NIP stelt de volgende eisen t.a.v. herregistratie van kinder- en jeugdpsychologen: Je dient in totaal 120 punten (120 uur) kennisontwikkeling te behalen over een periode van vijf jaar. Deze 120 punten (120 uur) kunnen als volgt verdeeld worden: minimaal 40 punten aan scholing (waarvan ten minste 20 punten geaccrediteerd voor herregistratie Kinder- en jeugdpsycholoog NIP), minimaal 40 punten (40 uur) aan intervisie (waarvan je een intervisieverslag maakt), 40 punten met scholing, intervisie of andere activiteiten.
  • De NVO stelt de volgende eisen t.a.v. herregistratie van basis-orthopedagogen: Net zoals bij het NIP dien je in totaal 120 punten te behalen voor deskundigheidsbevordering, zoals minimaal 40 punten aan scholingsactiviteiten (minimaal 20 punten vakinhoudelijk) en minimaal 40 punten intervisie/supervisie.

Opleidingsmogelijkheden landelijk en regionaal

  • Het SKJ bundelt alle scholing van alle geaccrediteerde scholingen door SKJ, NIP en NVO. Via deze website kom je terecht bij het actuele overzicht. Na afloop van een training of opleiding kun je zelf een diploma of certificaat uploaden in jouw portfolio op ‘mijn SKJ’, of de opleider kan dit digitaal doen. Na afloop van een scholing/training is het goed om dit in de gaten te houden, zodat jouw punten ‘goedgekeurd’ worden.
  • De NVO bundelt alle scholing van alle geaccrediteerde opleidingen onder de digitale nascholingsagenda van PE-online en voor wie de trainingen/opleidingen bedoeld zijn.
  • De NIP heeft een mooi overzicht van alle aankomende events, waaronder ook webinars, congreseen en andere ontmoetingen onder deze link.
  • De website pleegzorg.nl heeft daarnaast een zeer uitgebreid overzicht van alle trainingen, ontmoetingen en e-learning speciaal bedoeld voor pleegouders. Sommige van deze trainingen zijn ook zeer interessant voor gezinshuisouders.
  • De agenda van het NJI geeft een breed overzicht van verschillende trainingen, congressen en ontmoetingen die er landelijk te volgen zijn voor jeugdhulpprofessionals.
  • De Augeo Academy van de Augeo foundation biedt diverse cursussen aan rondom de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling (o.a. de meldcode). Naast deze thema’s heeft Augeo ook veel informatie over veerkracht, ouderschap, trauma’s en stress.
  • De Drentse Jeugdacademie organiseert ook periodiek kenniscafe’s, met name gericht op de Drentse jeugd.

Scholings- en ontwikkelingsfondsen

Vanuit de SKJ is er een scholingsfonds beschikbaar voor zij-instromers. Dit fonds financiert een groot deel van de kosten van opleiding (zie voor meer info ‘scholingsfonds’).

Daarnaast kun je als werkende en werkzoekende 1 keer per jaar een STAP-budget aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Dit betreft een bedrag van 1000 euro. Voor het aanvragen van een STAP-budget zijn wel enige voorwaarden verbonden (zie voor meer info ‘STAP-budget‘).