Samenwerken en samen leren

Praktijkverhalen: Samenwerken en samen leren

De laatste jaren wordt samenwerken en samen leren binnen het werkveld van gezinshuizen steeds belangrijker. Om tegemoet te komen aan de wens om kennis en ervaringen binnen het werkveld uit te wisselen, zijn er een aantal (online) platforms opgericht om deze uitwisseling te faciliteren. We bespreken een aantal van deze veelbelovende initiatieven die ondersteunend kunnen zijn voor gezinshuisprofessionals. 

Speciaal voor gezinshuisprofessionals is het platform ‘Gezinshuizen samen sterk‘ opgericht. De gedachte achter het platform ‘Gezinshuizen samen sterk’ is om samen te werken aan de professionalisering van het gezinhuiswerkveld door het uitwisselen van kennis en ervaringen. Het platform is een initiatief van het Kernteam gezinshuizen 2020-2021 (samenwerking van BGZJ, gezinshuis.com, NJi, OZJ, Present24x7, VNG en VWS). Op het platform kunnen professionals deelnemen aan chatgroepen of via 1-op-1 chats met elkaar in contact komen. Ook is er een overzicht van activiteiten voor gezinhuisprofessionals te vinden.

Op het gebied van sociale media, zijn er verschillende Facebookgroepen opgericht voor gezinshuisouders.

1sociaaldomein.nl is een landelijk platform dat is opgericht om professionals werkzaam binnen het sociaal domein te verbinden. Het platform is bedoeld voor hulpverleners, ambtenaren, onderzoekers en vrijwilligers. Net als het platform ‘gezinshuizen samen sterk’, is 1sociaaldomein.nl opgericht om professionals met elkaar in contact te brengen en om elkaar te ondersteunen bij vragen rondom casuistiek en dilemma’s, om zo nog betere hulp en ondersteuning te kunnen bieden. 

Veel gezinshuisouders zijn – of waren in het verleden – ook pleegouder. Voor pleegouders is recent het online platform pleegzorg.nl opgericht. Dit platform is opgericht om pleegouders te versterken in hun rol en om professionals die werkzaam zijn binnen de pleegzorg te ondersteunen. Naast informatie over pleegzorg, trainingen en workshops, is er een online besloten community speciaal voor pleegouders waar zij elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. 

Vanuit Cornerstones zullen vanaf het najaar 2022 leernetwerken (learning circles) georganiseerd worden. Deze leernetwerken zijn bedoeld voor gezinshuisprofessionals, onderzoekers en studenten in Noord Nederland en kunnen gaan over tal van onderwerpen. Leernetwerken bestaan veelal uit 6 tot 10 personen. Deze leernetwerken komen gedurende een periode van zes weken bijeen, waarbij zij gezamenlijk een leervraag en het leerproces bepalen. 

Uitwisselen met andere (gezinshuis)professionals?

Hier vind je de platforms:   

Gezinshuizen samen sterk

1sociaaldomein.nl

pleegzorg.nl

Cornerstones leercirkels (learning circles)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *