Leercirkels

Training: Leercirkels
3 april 2023

Leercirkels 

Een leercirkel is een intensieve vorm van intervisie die begeleid wordt, waarbij iedereen een vraag inbrengt en samen met collega’s gaan onderzoeken en reflecteren op mogelijke antwoorden. Tijdens de leercirkels wordt op persoonlijk en professioneel vlak gereflecteerd. 

Systeemgericht 

Door de wijze van werken wordt onder meer geoefend in het stellen van regie-versterkende vragen. Ook is er aandacht voor systeemgericht denken en werken (o.a.: welke ‘eigen kring’ is betrokken). Inzichten worden verbreed naar ieders eigen leren en functioneren (‘wat neem ik mee voor mezelf en naar mijn werkpraktijk’). 

Leeruitkomsten 

De leeruitkomst is verdieping van- en kwaliteitsverbetering op zowel het persoonlijke- en professioneel vlak. Daarnaast vindt er leren plaats in de concrete beroepsuitoefening en het reflecteren hierop. Er wordt gewerkt vanuit regie-versterking en ‘samen- kracht’ wordt verder ontwikkeld. 

Doordat vanuit persoonlijke leervragen en praktijk-inbrengen wordt gewerkt is het geleerde direct toepasbaar voor zowel de inbrenger als collega’s. 

Duur en investering 

Een leercirkel duurt 3 maanden en bestaat uit 3 bijeenkomsten. Elke sessie bestaat uit voorbereidend werk en huiswerk. De datum van de eerste sessie wordt gepland. De daarop volgende sessies worden in overleg met de deelnemers bepaald.

pastedGraphic.png

Samenwerking met biologisch ouders 

Als gezinshuisouder zorg je voor een kind van andere ouders. Meestal hebben ouders nog een belangrijke rol in het leven van hun kind. Goed samenwerken met de ouders is daarom belangrijk. Samen met collega’s leer hoe je de samenwerking met ouders kan vormgeven.

Gezinshuisouder als ondernemer 

Als gezinshuisouder ben je een soort pleegouder. Het verschil is dat je ook ondernemer bent van je eigen organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Als gezinshuisouder zijn privé en werk sterk met elkaar verweven. Dat is een intensief bestaan. In deze leercirkel gaan wij in op de ondernemingskant van gezinshuisouder zijn. Welke uitdagingen zijn er? en hoe borg je de zakelijke kant van je gezinshuis?

Vitaliteit 

Hoe zorg je goed voor jezelf? Om het werk als gezinshuisouder of pleegouder te kunnen doen, is vitaal zijn én blijven een must. Maar geen vanzelfsprekendheid. ‘Werk’ en ‘privé’ vallen samen, wat fijn is en soms lastig tegelijk. Bovendien voer je als ouder de regie in een complex krachtenveld waar jijzelf, je partner, je eigen kinderen, de opgenomen kinderen en betrokken instanties deel van uit maken. Tijdens deze leercirkel ga je samen in gesprek met collega’s over hoe zorg je goed voor jezelf?

Seksualiteit en gender diversiteit 

Voor jongeren binnen de jeugdzorg geldt dat zij voor hun kennis, waarden en normen op het gebied van seksuele- en genderdiversiteit voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van professionals. Seksuele opvoeding wordt zo een taak van de zorgverlener. Hierbij hoort ook seksuele- en genderdiversiteit. Hoe bespreek je deze themas binnen je gezinshuis? Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar?

18+: naar zelfstandigheid 

Hoe begeleid je jeugdigen in een gezinshuis op weg naar zelfstandigheid? Wat moeten ze leren? Wat moet geregeld worden? Wat heb jij als gezinshuisouder nodig in het proces? Startdatum:

SKJ Punten aangevraagd 

Aanmelden leercirkels: academy@cornerstones.eu
Vergeet niet door te geven welke leercirkel je wil doen 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *